Araz Consultancy en Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 in wat de regeldruk in Nederland gaat verlagen en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker gaat maken.

Er komt een Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat alle voorgaande wetten samengevoegd worden tot 1 Omgevingswet. Meer hierover kun je ook de vorige blog over de Omgevingswet lezen. Hier gaan we meer uitleggen wat wij zoal doen bij overheidsorganisaties.

Omgevingswet

Wij verdiepen ons in complexe materies zo ook op de komst van de Omgevingswet om een goede beeld te krijgen. De Omgevingswet gaat zoals het nu naar uitziet in per 1 juli 2022. Men gaat werken met de DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet). Hierbij komt uiteraard veel bij kijken en elke ketenpartner is drukdoende. Wij verdiepen ons in de materie om goed beeld te krijgen om zodoende de processen goed te kunnen begeleiden. Dit gebeurt uiteraard ook in samenwerking met diverse ketenpartners en de VNG.

Wat doet Araz Consultancy?

Araz Consultancy verzorgt advies & projectmanagement diensten bij overheidsorganisaties die betrekking hebben op de Omgevingswet, dus fysieke en gezonde leefomgeving creëren bij nieuwe initiatieven. Belangrijkste doelstellingen zijn ook om overheidsorganisaties optimaal te ondersteunen met de bedrijfsvoering, zowel voor de primaire als secundaire werkprocessen. Eveneens verbanden leggen tussen (de wettelijke) taken, producten, diensten, ontwikkelen van (plus)taken, verbeteren van de processen, kwaliteitscriteria en -indicatoren.

Overheidsorganisaties ondersteunen om deze cruciale bedrijfsvoeringselementen te kunnen vertalen naar de organisatie-inrichting, processen en informatievoorziening die ook voldoen aan de wensen. 
Specialismen: Omgevingswet, overheidstaken, zaakgericht werken, archivering, ondersteunen met zaaksystemen selecteren. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) inrichting en meer.

Samenbrengen van de verschillende overheidslagen (rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsdiensten en de GGD-en) bij ketenpartner overleggen geeft mede inzichten. De gedachtegoed van de Omgevingswet is ook integrale samenwerkingsverbanden creëren met alle betrokken ketenpartners. Ieder heeft zijn eigen specialisme en kennis die ingebracht moet worden bij complexe initiatieven. Hiervoor ondersteunen wij bij de ontwikkeling van matrixen zodat de gezag voerende partijen snel kunnen schakelen. Araz Consultancy adviseert en ondersteunt hierbij vooral bij de inrichting van deze processen. Tevens bieden wij ondersteuning bij de omgevingsvisie omgevingsplannen. Araz Consultancy en Omgevingswet gaan goed samen. Werken in deze omgeving geeft ons inzichten die samengebracht wordt met alle ketenpartners.

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het opzetten en uitvoeren van de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten helpt men met het organiseren, testen van pilotprojecten en doorlopen van de volledige gemeentelijke DSO-keten. Hiermee legt men de basis voor alle verdere stappen die nodig zijn om de Omgevingswet te implementeren binnen de organisatie. Zo ook het inrichten van de VTH-processen tot het maken van juridische en toepasbare regels.

De Omgevingswet, die een modernisering wordt van het huidige omgevingsrecht, biedt onder andere ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd met burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet die de gemeente ter beschikking staan zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de programma’s. Ook gezondheid is in de Omgevingswet een belangrijk afwegingscriterium geworden bij het inrichten van de fysieke leefomgeving.

Wat moet er allemaal gebeuren, welke kernvragen zijn er? Hoe wordt de werkwijze, denkwijze en regelgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving? Wat hebben wij allemaal nodig om het goed te kunnen inrichten. De OW betekent een grote verandering in werkwijze, denkwijze en regelgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving en milieu.

Cultuuromslag, namelijk het opnieuw met elkaar uitvinden hoe met elkaar om te gaan en van een normengerichte uitvoering naar een waardengerichte ketenaanpak te gaan, is heel belangrijk. Het gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de connectie samen uitvinden.

Gemeenten

De OW vraagt om verregaande interne coördinatie en afstemming. Daardoor is er meer tijd nodig om de interne voorbereiding klaar te krijgen dan zich dit aanvankelijk liet aanzien. Gemeenten hebben meer tijd nodig om te komen tot concrete producten als een omgevingsvisie of omgevingsplan. Vooral het laatste is voor de meeste gemeenten nog onontgonnen terrein. Wij bieden hen hierin de gevraagde ondersteuning op maat.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.