Engineering en Consultancy

BIM Systematiek uitgelegd

BIM (Building Information Modelling)

BIM (Building Information Modelling) ofwel Bouwwerk Informatie Model. Dit gaat steeds vaker en beter toegepast bij diverse bouwprojecten. Een BIM is een digitale vastlegging en weergave van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het bestaat uit data met informatie over het gebouw. Deze data dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Tijdens de engineering, de uitvoering, het beheer en het slopen van het gebouw gebruiken vele opdrachtgevers een BIM Building Information Modelling.

Elk project is in principe uniek.

Elk project is in principe uniek. Het soort project (woningbouw, utiliteitsbouw) en ook de locatie zijn anders. Deze gegevens zorgen ervoor, dat de afspraken die betrokkenen met elkaar moeten maken ook aanpassing vergen.

BIM is een werkmethodiek die volop in ontwikkeling is. BIM-protocollen zijn dit ook en worden steeds beter lees- en bruikbaar. Op deze site laten we de BIM-protocollen zien die door verschillende organisaties worden gebruikt om eigen BIM protocol samen te stellen.

In elk protocol vindt u terug wie de ontwikkelaar is en waar u terecht kunt met uw vragen en/of opmerkingen.

BIM (Building Information Modelling) 3D Model

Doel van BIM

BIM wordt gezien als een manier om projecten in goede banen te leiden (door te anticiperen op problemen die men vaak tegenkomt bij de uitvoering). Hierbij staat een betere informatie-uitwisseling natuurlijk centraal. BIM is dus géén doel op zich, maar een efficiëntie in samenwerking van werkmethode die het verbintenis van alle actoren vergt.

Kwaliteit met data

Tegenwoordig wordt er in een computer gewerkt met objecten die bepaalde eigenschappen en relaties met elkaar hebben. De geometrie is vaak ‘slechts een’ eigenschap van zo’n object en kan in 3D, maar ook 2D. Ook kan de naam van een leverancier worden toegevoegd, maar ook kostencijfers, planning, enzovoort. Op deze manier kan een gebouw gedetailleerd worden beschreven. Door het toevoegen of linken van informatie aan de objecten ontstaat een rijk model voor verschillende toepassingen (zoals ontwerp, uitvoering, beheer, enz.) en informatievoorziening. Dit noemen we een BIM, maar eigenlijk is het dus niet meer dan data en informatie over een bouwwerk.

BIM-protocollen

Elk bouwproject is uniek. Zowel het soort project als de locatie is iedere keer anders. Dit geldt ook voor een BIM-team. De samenstelling van een BIM-team kan ook per project anders zijn. Deze wisselende omstandigheden zorgen ervoor dat alle betrokkenen afspraken met elkaar vaststellen.

Voorafgaand aan een project is het gebruikelijk om een BIM-protocol op te stellen. Dit is een lijst met afspraken waarin ook bedrijven en organisaties duidelijk beschrijven welke data ze van elkaar verwachten in een BIM. Aangezien het werken met BIM zich voortdurend doorontwikkeld, is het opstellen van een goed leesbaar BIM-protocol erg belangrijk.

ARAZ Consultancy ondersteunt en adviseert haar opdrachtgevers bij het opstellen van een BIM-protocollen.

Levels of Detail op een rij

Levels of Detail
Samenwerken in een proces dat tot een goede BIM (Bouw Informatie Model) leidt, vraagt om afspraken. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd en hierin is van belang om van tevoren goed af te spreken tot welk detailniveau en binnen welke tijdsafspraken alle betrokkenen per discipline en per fase doorgaan.

Hierover zijn diverse documenten in omloop die momenteel ook druk worden getoetst aan de ‘traditionele’ documenten. Er zijn tevens diverse detailniveaus ofwel Levels of Detail (LOD).

Uitleg over de LOD 000, 100, 200, 300, 400, 500.

LOD 000
Ruimtelijke objecten (ruimten, volumes) gerelateerd aan gebruiksfuncties met globale afmetingen en onderlinge relaties. Aan de ruimtelijke objecten zijn niet-geometrische informatie gekoppeld als gebruiksfuncties en bijbehorende functionele ruimtespecificaties.

LOD 100
Zodanige modellering van de bouwmassa dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie op het niveau van clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag per verdieping, de hoogte, het volume, de plaatsing op het terrein en de oriëntatie.

LOD 200
Ruimtelijke objecten (ruimten) gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge relaties. Materiële objecten gemodelleerd als generieke bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld.

LOD 300
Ruimtelijke objecten (ruimten) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

LOD 400
Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie en bevatten volledige informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van componenten in fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

LOD 500
Objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het is accuraat in termen van afmetingen, vorm, locatie, hoeveelheden en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

De voordelen van BIM?

De grootste voordelen voor uw organisatie:

  • Kostenreductie
  • Betere projectresultaten
  • Grotere efficiency
  • Betere samenwerking
  • Hogere winstmarges

Drastisch minder faalkosten

Met name het verlagen van de faalkosten leidt tot grote winst. Deze ontstaan gebruikelijk door onvolledige en slechte voorbereiding, gebrekkige gegevensuitwisseling en communicatie. Daarnaast is er vaak ook onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase en de mogelijke afstemmingsfouten tussen de verschillende partijen en partners in het bouwproces.

Meer informatie

ARAZ Consultancy ondersteunt haar Partners in Business met de engineering van een BIM. Deze wordt door diverse belanghebbenden benut voor het aanleveren, het ophalen en het bewerken van diverse data, tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus van een bouwwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ARAZ Consultancy. Wij hebben ook een openstaande vacature voor een BIM Modelleur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.