Energietransitie

Wat is energietransitie?

Energietransitie is een term wat we vaak tegenkomen in de media, in de politiek én in uw woning. Maar wat is het eigenlijk? Samengevat: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Op deze pagina leest u alles over de energietransitie omschakeling naar duurzame energie. Wat we hiermee bedoelen, wat we ermee bereiken en wat de energietransitie voor u betekent.

Waar is de energietransitie voor nodig?

Die fossiele energiebronnen hebben vele nadelen. Het winnen ervan zorgt voor veel schade aan natuur en milieu. Door het verbranden van olie, gas en steenkool komt veel fijn stoffen in de lucht en dat is slecht voor onze gezondheid. Maar het grootste en bekendste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor ons klimaat verandert. De meeste energie die we nog steeds verbruiken zijn afkomstig van de fossiele brandstoffen. Zoals aardolie, aardgas en steenkolen verwarmen we onze huizen en laten we onze auto’s ermee rijden en we stoken onze elektriciteitscentrales ermee op. De energietransitie moet ervoor zorgen dat die klimaatverandering zoveel mogelijk wordt afgeremd. Het wordt overal op aarde warmer, de zeespiegel stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. Door massaal over te stappen op duurzame (hernieuwbare) energie kunnen we de uitstoot van CO2 ver terugdringen.

De energietransitie gaat veel geld kosten

De energietransitie gaat niet van zelf en brengt de nodige kosten met zich mee. De overheid, het bedrijfsleven en de burger zullen in de buidel moeten tasten om de maatregelen te kunnen betalen. Maar daar krijgen we natuurlijk wel iets voor terug. Als we ingrijpen, kunnen we waarschijnlijk veel schade en problemen zien te voorkomen. Dat is belangrijk voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat de kosten van de energietransitie zullen zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Het Klimaatakkoord geeft daar al wat meer duidelijkheid over, maar ook daarin staat niet precies vermeld welke maatregelen we moeten nemen en wanneer dat moet gebeuren.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De rekening voor de energietransitie zal zeker voor een flink deel bij de burgers terechtkomen, maar de overheid zal waarschijnlijk wel een handje bij helpen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies voor burgers en bedrijven. Overigens zijn die subsidies er nu ook al, bijvoorbeeld voor zonnepanelen en warmtepompen. En de ESCo’s. Ook banken en andere financiële instellingen zullen binnenkort naar verwachting leningen gaan aanbieden die speciaal bedoeld zijn voor het verduurzamen van uw woning. En de energietransitie heeft natuurlijk ook financiële vóórdelen. Een klimaatneutraal huis heeft een véél lagere energierekening.

Het klimaatakkoord van Parijs

In juli 2018 hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in Nederland concrete afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om de CO2 -uitstoot te verminderen. Dat is het Klimaatakkoord. De doelstelling van het akkoord is om tussen nu en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. De (verplichte) maatregelen die daarvoor moeten zorgen, zullen worden vastgelegd in de Klimaatwet, waar de Tweede Kamer nu aan werkt.

Energietransitie

De energietransitie begint bij ons zelf.

Zonnepanelen en de warmtepomp zullen hoogstwaarschijnlijk een hoofdrol gaan krijgen in de totstandkoming van de energietransitie. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ook nog andere technieken zoals waterstof en geothermische energie over een paar jaar een grote bijdrage gaan leveren aan een duurzame woning. Is het daarom beter om af te wachten en even helemaal niets te doen? Nee, iedereen kan nu al aan de slag, want de energietransitie begint met isoleren, besparen en innoveren.

Meer informatie

ARAZ Consultancy ondersteunt haar opdrachtgevers bij energietransitieprojecten. Voor meer informatie contact opnemen met ARAZ Consultancy.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.