Energietransitie Engineering en Consultancy

ESCo

Wat is een ESCo?

ESCo investeringen uit energiebesparing van kantoren, huizen en maatschappelijk vastgoed. Deze zijn nu vaak ontzettend inefficiënt met energieverbruik. En dat is gek want energiebesparende maatregelen zijn een van de meest kostenefficiënte manieren om duurzame doelstellingen te halen en het levert direct geld op. Toch laten veel bedrijven en overheidsinstanties enorme kansen liggen. Dit komt vaak omdat er beperkt budget beschikbaar is en het daadwerkelijke rendement onzeker is.

Een ESCo (energy service company) ontzorgt woningeigenaren en financiert investeringen uit energiebesparing in de woning. Esco’s zijn een alternatief voor commerciële marktpartijen en dienen een maatschappelijk belang omdat ze grootschalige verduurzaming mogelijk maken.

ESCo investeringen uit energiebesparing

In essentie is een ESCo een bedrijf dat het energiebeheer van een gebouw voor langere periode overneemt, investeert in energiebesparende maatregelen en al het onderhoud pleegt. In een zogenoemd prestatiecontract wordt vastgelegd dat de ESCo verantwoordelijk is voor het behalen van energiebesparingen en een beter comfort voor de gebruiker. Een ESCo-constructie slaat twee vliegen in één klap: het is geheel kosteloos én van hoge kwaliteit. Dat laatste komt doordat de ESCo verantwoordelijk is voor het ontwerp, implementatie en onderhoud van het hele energiesysteem. Zo kan de ESCo kiezen voor een integrale aanpak en degelijke oplossingen met een lange levensduur. Bovendien zit er in het contract een bonus/malus structuur, zodat de ESCo zal streven naar zo hoog mogelijke efficiëntie.

ESCo concept

Het ESCo concept leent zich goed voor veeleisende publieke ruimtes zoals scholen en ziekenhuizen, maar ook voor kantoorpanden en appartementencomplexen. ESCo’s zijn dan ook razend populair in landen als China en de VS, maar ook in Europese landen wordt het steeds populairder. Maar tot nu toe blijft Nederland achter. Waarom kiezen Nederlanders nog niet voor—gratis—energiebesparing? Volgens experts hebben veel Nederlanders koudwatervrees. Er is te weinig bekendheid met het concept en daardoor veel wantrouwen. Voor overheden is het lastig om de organisatorische veranderingen te maken, maar ook bedrijven moeten wennen aan dit nieuwe model. Financiers zijn ook vaak nog niet afgesteld op ESCo’s en lopen op tegen relatief hoge transactiekosten voor kleinschalige projecten. ESCo investeringen uit energiebesparing van u eigen panden.

ESCO ontzorgt

Verduurzaming van 800.000 woningen betekent een investering van ruim 20 miljard euro. Voor particulieren niet op te brengen. Door deze woningen onder te brengen in een energiedienstenbedrijf of ESCo (energy service company) worden eigenaren ontzorgd. Kwaliteit gegarandeerd en de investeringen gefinancierd uit energiebesparing in de woning.

“Zo verbinden we het belang van een ESCo aan het rendement van een investering en de bewoner krijgt tegen dezelfde of lagere kosten zijn huis verwarmd”, zegt De la Court, mede op grond van eigen ervaringen. Bewoners sluiten een contract of abonnement af met een ESCo voor de duur van 15 jaar om een woning uiteindelijk CO2-vrij te maken of anderszins te verduurzamen. Hoewel de energiekosten ongewis zijn, is de kans groot dat via deze route de energienota daalt. Bovendien stijgt de waarde van het huis door energiebesparende maatregelen zodat eigenaren bij verhuizing of afkoop nog altijd spekkoper zijn.

Meer informatie

ARAZ Consultancy ondersteunt haar opdrachtgevers bij energietransitieprojecten en ook met ESCo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ARAZ Consultancy.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.