Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingswet die nu weer is uitgesteld en gaat per 1 juli 2022 in. Dit gaat de regeldruk in Nederland verlagen en tegelijkertijd het woud aan regels en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker maken.

De Omgevingswet moet dit allemaal mogelijk gaan maken. Door wetten en regelingen samen te voegen en te vereenvoudigen wordt het straks makkelijker om bouwprojecten op te starten. Er komt een Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat alle voorgaande wetten samengevoegd zijn tot 1 Omgevingswet.

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het opzetten en uitvoeren van de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten helpt men met het organiseren, testen en doorlopen van de volledige gemeentelijke DSO-keten. Tevens loopt die van het maken en publiceren van een omgevingsplan in het Omgevingsloket tot het ontvangen van een vergunningaanvraag. Hiermee legt men de basis voor alle verdere stappen die nodig zijn om de Omgevingswet te implementeren binnen uw organisatie: van het inrichten van de VTH-processen tot het maken van juridische en toepasbare regels.

De Omgevingswet, die een modernisering wordt van het huidige omgevingsrecht, biedt onder andere ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd met burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet die de gemeente ter beschikking staan zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de programma’s. Ook gezondheid is in de Omgevingswet een belangrijk afwegingscriterium geworden bij het inrichten van de fysieke leefomgeving.

Wat moet er allemaal gebeuren, welke kernvragen zijn er? Hoe wordt de werkwijze, denkwijze en regelgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving? Wat hebben wij allemaal nodig om het goed te kunnen inrichten. De OW betekent een grote verandering in werkwijze, denkwijze en regelgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving en milieu.

Cultuuromslag, namelijk het opnieuw met elkaar uitvinden hoe met elkaar om te gaan en van een normengerichte uitvoering naar een waardengerichte ketenaanpak te gaan, is heel belangrijk. Het gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de connectie samen uitvinden.

Gemeenten

Voortschrijdend inzicht bij gemeenten leert dat de OW vraagt om verregaande interne coördinatie en afstemming. Daardoor is er meer tijd gaan zitten in de interne voorbereiding dan zich aanvankelijk liet aanzien. Het lijkt er op dat gemeenten meer tijd nodig hebben om te komen tot concrete producten als een omgevingsvisie of omgevingsplan. Vooral het laatste is voor de meeste gemeenten nog onontgonnen terrein.

Omgevingswet

Projectmanagement

Met onze Projectmanagement diensten, Engineering en Linux Engineering kunnen wij Gemeenten en Ketenpartners goed ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet en DSO. Voor meer info kunt u contact opnemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *