Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 in. Dit gaat de regeldruk in Nederland verlagen en tegelijkertijd het woud aan regels en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker maken.

De Omgevingswet moet dit allemaal mogelijk gaan maken. Door 26 wetten en regelgevingen samen te voegen en te vereenvoudigen wordt het straks makkelijker om bouwprojecten op te starten. Initiatieven worden gestimuleerd en er komt een Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat alle voorgaande wetten samengevoegd zijn tot 1 Omgevingswet en 1 Overheid.

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

DSO is de brein en de intelligente systeem achter de omgevingswet, deze volop ingericht. Hierin komen de omgevingsvisie, Omgevingsplannen en de programma’s van alle gemeenten in te staan. Alles verloopt via de DSO, initiatieven, aanvragen, vergunningen allemaal via deze digitale stelsel ook wel de omgevingsloket genoemd voor initiatiefnemers.

Met het opzetten en uitvoeren van de DSO helpt men met het organiseren, testen en doorlopen van de volledige gemeentelijke DSO-keten. Hiermee legt men de basis voor alle verdere stappen die nodig zijn om de Omgevingswet te implementeren binnen uw organisatie: van het inrichten van de VTH-processen tot het maken van juridische en toepasbare regels.

De Omgevingswet, die een modernisering wordt van het huidige omgevingsrecht, biedt onder andere ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd met burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van de gezonde leefomgeving.

De belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet die de gemeente ter beschikking staan zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de programma’s. Ook wordt de “Gezonde Leefomgeving” in de Omgevingswet een belangrijk afwegingscriterium bij het inrichten van de fysieke leefomgeving.

Wat moet er allemaal gebeuren?

Wat moet er allemaal gebeuren, welke kernvragen zijn er? Hoe wordt de werkwijze, denkwijze en regelgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving? Wat hebben wij allemaal nodig om het goed te kunnen inrichten?
De OW betekent een grote verandering in werkwijze, denkwijze en regelgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving bij meerdere thema’s. Te denken aan Woningbouw, klimaat, Energietransitie, Milieu, (afval)water enz.

Allemaal thema’s die regionaal die en integraal opgepakt moeten worden, dus niet lokaal denkend te werk gaan. De belangen samenbundelend moeten we een gezonde leefomgeving creëren en oplossingen zoeken. Dat is ook de enige manier om deze thema’s succesvol aan te pakken.

Cultuuromslag, namelijk het opnieuw met elkaar uitvinden hoe met elkaar om te gaan en van een normengerichte uitvoering naar een waardengerichte ketenaanpak te gaan, is heel belangrijk. Het gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de connectie samen uitvinden.

Gemeenten

Voortschrijdend inzicht bij gemeenten leert dat de OW vraagt om verregaande interne coördinatie en afstemming. Daardoor is er meer tijd gaan zitten in de interne voorbereiding dan zich aanvankelijk liet aanzien. Het lijkt er op dat gemeenten meer tijd nodig hebben om te komen tot concrete producten als een omgevingsvisie of omgevingsplan. Vooral het laatste is voor de meeste gemeenten nog onontgonnen terrein.

Omgevingswet

Projectmanagement

Araz Consultancy verzorgt de projectmanagement diensten. We geven advies- en informatiediensten ten behoeve van overheidsorganisaties voor zover die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Belangrijkste doel voor ons is eveneens om overheidsorganisaties te helpen om (weer) grip te krijgen op de eigen bedrijfsvoering, zowel voor de primaire als secundaire processen. Wij leggen daarnaast verbanden tussen (wettelijke) taken, producten en diensten, processen en zaaktypen, kwaliteitscriteria en -indicatoren en helpen overheidsorganisaties deze cruciale bedrijfsvoeringselementen te vertalen naar de organisatie-inrichting, processen en informatievoorziening. Bij de Omgevingswet komen ook vele processen weer samen.
Binnenkort zijn weer projectmanagers en programma manager beschikbaar voor een nieuwe project!

Specialismen: Projectmanagement, Omgevingswet, wettelijke overheidstaken, producten en diensten, processen, zaakgericht werken, archivering, architectuur en standaarden van de informatievoorziening van overheidsorganisaties.

Met onze Projectmanagement diensten kunnen wij ook Gemeenten en hun Ketenpartners goed ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet en DSO. Voor meer info kunt u contact opnemen. Wij denken graag met u mee in oplossingen en geven alle nodige ondersteuning.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.