Privacy Statement

ARAZ Consultancy

ARAZ Consultancy is gevestigd aan de Zonnehorst 5, 7207 BT te Zutphen en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG). Wij zijn een organisatie die zich richt op het ondersteunen van interne en externe projecten in de diverse gebieden.

Bezoekers en gebruikers van de website

Bij het bezoeken en gebruiken van onze website wordt informatie verzameld welke gerelateerd is aan het type apparaat, de browser en hoe je de website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren voor het gebruikersgemak en de gebruiker hierdoor zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Deze informatie verwerken wij;

· met jouw toestemming
· om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we zijn overeengekomen goed uit te voeren.

Professionals

Wij verzamelen en verwerken gegevens van professionals voor de uitvoering van onze diensten.
Onder onze professionals verstaan wij sollicitanten, potentiële professionals, professionals, ingehuurde professionals, zzp-ers, medewerkers van leveranciers en/of klanten of andere personen.
Onder onze diensten verstaan wij bemiddeling, detachering, werving en selectie, payroll, en- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding, advies, onderzoek, personeelsadministratie, salarisadministratie en planning.

Deze informatie verwerken wij:

· om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we zijn overeengekomen goed uit te voeren;
· om te voldoen aan de wettelijke verplichting;
· op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen.

Het verwerken van informatie doen wij op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Partners in Business

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaamheden zijn voor Partners in Business waarmee wij zakendoen. Onder zakendoen verstaan wij het doen van aanbiedingen, het verstrekken van informatie over onze diensten, het sluiten van overeenkomsten, het onderhouden van zakelijke relaties en overige activiteiten.

Deze informatie verwerken wij:

· om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we zijn overeengekomen goed uit te voeren;
· om te voldoen aan de wettelijke verplichting;
· op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen;
· met jouw toestemming.

Het verwerken van informatie doen wij op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Verzamelen van persoonsgegevens

ARAZ Consultancy verzamelt jouw persoonsgegevens indien je:
· onze website bezoekt;
· jouw gegevens invult of achterlaat op onze website;
· je persoonlijk inschrijft;
· op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Tevens verzamelt ARAZ Consultancy persoonsgegevens:

· van openbare bronnen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd bent in de diensten die wij kunnen aanbieden. Indien geen interesse is in onze diensten, dan kunnen wij relevante gegevens verwerken om rekening te houden met de wens om niet door ons te worden benaderd;
· van door jouw opgegeven referentie contactpersonen;
· van Partners in Business waar je bent aangeboden of waarvoor je werkt of hebt gewerkt. Het betreft dan persoonlijke informatie over jou dat onderdeel uitmaakt of voortvloeit uit een overeenkomst en of wanneer je wordt aangemeld voor onze dienstverlening;
· van leveranciers en/of klanten in het kader van in- en doorleen. De leverancier en/of klant verwijst je dan naar ons Privacy statement.

Delen van persoonsgegevens

ARAZ Consultancy kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:
· Partners in Business waar we jou kunnen voorstellen of waar je voor ons te werk bent of wordt gesteld;
· Partners in Business die gebruik maken van onze diensten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching en/of bemiddeling;
· dienstverleners, zoals opleidingsinstituten, exameninstituten en certificerende instanties;
· pensioenfonds, indien van toepassing;
· overheidsinstanties en andere instanties, indien wij van mening zijn dat wij daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
· overige partijen met jouw uitdrukkelijke toestemming of op jouw verzoek.

Rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:
· inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
· rectificatie van jouw persoonsgegevens;
· het verwijderen van jouw persoonsgegevens;
· het beperken van de verwerking of bezwaar maken over de verwerking.

Bewaartermijn

ARAZ Consultancy bewaart persoonsgegevens conform de wettelijk gestelde bewaartermijn.

Vragen, opmerkingen en klachten

Vragen kunnen worden gesteld via jouw contactpersoon of via de daarvoor centraal aangewezen contactpersoon.Vragen, opmerkingen en/of klachten worden adequaat opgelost of beantwoord. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Beveiliging

ARAZ Consultancy heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen misbruik of onrechtmatig gebruik. Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw eigen internetverbinding en dat deze nooit 100% veilig is. Het verzenden van persoonsgegevens via internet is dan ook op eigen risico.

Wijzigingen

ARAZ Consultancy houdt zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement te wijzigen. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op onze website.

Dit Privacy statement is opgesteld op 27 december 2019.