ICT Engineering

Wat is Big Data?

Wat is Big Data?

Welke activiteiten we ook ondernemen in de digitale wereld, we laten allemaal digitale sporen na. Voorbeelden van deze sporen zijn onze social-media activiteiten en het bezoekersgedrag op een website. Maar ook in de offline wereld laat je sporen na. Hierbij kun je denken aan het bijhouden van verkeersstromen of het gebruik van slimme meters binnen de energiesector. De hoeveelheid data neemt steeds meer toe in zowel gestructureerde als ongestructureerde vorm. Voor organisaties is het nu de uitdaging om deze gegevens te analyseren en vervolgens tactisch in te zetten. Dankzij datagegevens krijgen organisaties meer en beter beeld van hun consumenten. Hierdoor kunnen bedrijven ook beter inspelen op de behoeften. Maar wat is Big Data precies? En wat zijn de kenmerken hiervan? Hieronder in een overzicht beter uitgelegd.

Big Data definitie

Big Data kent veel meerdere definities en zijn ook nog allemaal verschillend en wordt gebruik om de steeds toenemende hoeveelheid datagegevens te analyseren. Daarom leggen we Big Data beter aan de hand van de 5 V’s uit om een goed beeld te geven.

The Big Data: 5 V’s

Volume

Het eerste kenmerk van Big Data is Volume. Organisaties krijgen steeds meer gegevens binnen van zowel interne bronnen (bijv. website) als externe bronnen (bijv. social media). Deze hoeveelheid datagegevens is zo groot dat je volgens sommige experts moet denken aan zettabytes of zelfs brontobytes. Traditionele databasetechnologie is meestal niet geschikt voor Big Data, omdat de datasets vaak te groot zijn om opgeslagen en geanalyseerd te worden. Maar ook hier is een oplossing voor. Nieuwe gedistribueerde systemen, zoals Hadoop, zorgen ervoor dat datagegevens over verschillende databases opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden.

Variety

Het tweede kenmerk van Big Data is Variety dat verwijst naar aard van de datagegevens. Deze kan namelijk gestructureerd, ongestructureerd of semi-gestructureerd zijn. Bovendien zijn de data afkomstig uit veel verschillende soorten bronnen. Hierbij kun je denken aan video, audio en click streams, maar ook gegevens die afkomstig zijn uit social media en e-mails. In principe is 80% van de data ongestructureerd. Door de nieuwe datatechnologie kunnen we verschillende soorten datagegevens (bijv. social media berichten, afbeeldingen en sensordata) samenbrengen en analyseren.

Velocity

Het derde kenmerk van Big Data is Velocity. Dit begrip verwijst allereerst naar de snelheid waarmee nieuwe data gegenereerd worden (bijv. berichten op Twitter die viral gaan). Daarnaast verwijst het naar de analytische verwerking van gegevens. Vooral in het geval van fraude is het belangrijk om snel in actie te komen, omdat het binnen enkele minuten te laat kan zijn om deze te onderscheppen. Maar ook wat betreft het signaleren van trends, gps-data en real-time beschikbare informatie over consumenten en de markt moeten de gegevens met grote snelheid verwerkt kunnen worden. Juist door snel met datagegevens te werken kun je gegevens optimaal benutten en ervan profiteren.

Veracity

Het vierde kenmerk is Veracity. Dit verwijst naar de geloofwaardigheid van de data. Bij Big Data worden verschillende bronnen met een verschillende betrouwbaarheid met elkaar gecombineerd. De verschillende typen data verschillen met elkaar wat betreft kwaliteit en nauwkeurigheid en zijn daardoor minder goed controleerbaar (bijv. typfouten, spreektaal, afkortingen). Dankzij nieuwe technologieën is het mogelijk om met deze datagegevens tot waardevolle resultaten te komen tijdens het analyseproces.

Value

Last but definitely not least, het vijfde kenmerk van Big Data: Value. Dit begrip verwijst naar de grote waarde die datagegevens kunnen opleveren. Het is leuk als je toegang tot al je datagegevens hebt, maar Big Data heeft pas echt zin als je er waarde uit kunt halen. Analyse-technieken zoals predictive analytics en datagegevens mining helpen je om waarde uit datagegevens te halen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld voorspellingen doen en patronen en relaties die aanwezig zijn in datagegevens ontdekken.

Meer informatie

Volgende keer meer en toelichting over de volgende functies van: Big Data Manager, Analyst, Programmer en Architect. Voor meer info volg ons via de Social Media of op onze ARAZ Consultancy. Meer over Linux Engineering.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.