Elektrotechniek

Werken in de Elektrotechniek

Werken in de elektrotechniek?

Door het enorme brede toepassingsgebied is het vakgebied Elektrotechniek heel breed te noemen. Zo ook bij het gereedmaken en onderhouden van een elektrotechnische installatie, komen de nodige complexiteiten bij kijken en het is specialistisch werk. Daarom zijn de specialisaties ook heel breed. Om een paar te noemen…

Elektrotechnisch Tekenaar, Electrical engineer, Werkvoorbereider / calculator, Projectleider ofwel Lead Engineers, Projectmanager, Specialistische elektromonteurs, Software Engineers etc.

Zo zijn de vakgebieden Elektrotechniek, Werktuigbouwkundigen en ICT ook weer samen gebundeld tot Mechatronica. Dit is een vakgebied waarbij Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek weer samenkomen. Natuurlijk ook software kennis komt om de hoek kijken. Daarom is ook Industriële automatiseren en ICT kennis noodzakelijk. Het ene vak kan niet zonder het andere.

Denk aan een machine die gebouwd moet worden, waarbij het volledig geautomatiseerd moet gaan werken. Hierbij komt dus Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en ook ICT weer samen. Machine wordt ontworpen met allerlei de specificaties, software, krachtstroom, regeltechniek aangekoppeld. Men wil ook de nodige informatie kunnen inzien en als het nodig is ook kunnen regelen.

Specifieke vakgebieden binnen de elektrotechniek

Meet & Regeltechniek
Als er een terugkoppeling moet komen op een gewenste waarde (bijvoorbeeld temperatuur in huis) dan is er meet & regeltechniek nodig. Door te meten weten wij of de gewenste temperatuur bereikt is en door de regeltechniek kan de terugkoppeling naar de cv ketel gegeven worden dat hij kan stoppen met het afgeven van warmte. Dit is een simpele uitleg, maar tegenwoordig zijn er GBS (Gebouw Beheer Systemen) specialisten.

Hierbij komen de volgende aspecten bij kijken waar wij controle over willen hebben in een grote gebouw op verschillende ruimtes zoals: verwarming, verkoeling, vochtigheid, zuurstofgehalte, verlichting en bijvoorbeeld de zonnewering. Deze aspecten hebben ook nog eens invloed op elkaar, om al deze systemen goed af te stemmen op elkaar is de meet & regeltechnicus noodzakelijk. Een GBS is onderdeel van procesautomatisering. Waarbij ICT ook weer bij komt kijen

Elektronica
Door bijvoorbeeld in een Gebouw beheersysteem goed te laten werken is er veel elektronica nodig. Denk aan sensoren, regelaars, opnemers en computers. Deze tak van sport kunnen wij vervolgens opdelen in digitale technieken en vermogenselektronica. Er wordt over vermogenselektronica gesproken als er vergelijkbare componenten gebruikt worden als in de elektronica alleen dan worden er grotere stromen toegepast.

Installatietechniek / Industrie

Hier komen diverse disciplines weer samen maar er is wel een verschil in inzetbaarheid tussen industriële-, utiliteit, woningbouw, renovatie en nieuwbouw. Al deze werkgebieden kennen hun eigen elektrotechnische specialisten. Rekening houdend met de geldende bouwbesluitvormen en toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld voor een laboratorium gelden weer andere regels en specialistisch apparatuur.

Data-, telecom- en beveiligingsinstallaties
Dit zijn installaties waar wij niet meer over distributie praten maar over overdracht van signalen. Dit zijn tegenwoordig voornamelijk digitale signalen. Ook draadloze installaties worden in dit vakgebied veel toegepast en voor de installatie hiervoor is een hele specifieke kennis nodig.

Energietechniek
Bij de opwekking en distributie van grote vermogens wordt vaak gesproken over energietechniek. In dit vakgebied komen we vaak energiebedrijven tegen die zorgen voor het uiteindelijk daar brengen van de elektriciteit waar dit nodig is. Zij dragen zorg voor het hoogspannings- en middenspanningsnetwerk in bijvoorbeeld Nederland.

Energietransitie en energietransport

Duurzame Energie
Duurzame energie opwekking (nieuw vakgebied in de elektrotechniek) heeft heden ten dagen grootste aandacht omdat onze fossiele brandstoffen afnemen en schadelijk zijn voor het milieu en dus behoorlijke vervuiling met zich meebrengen. Onderdelen van duurzame energie opwekking zijn; waterkracht, zonne-energie, windmolens en aardwarmte. En daarnaast natuurlijk de opslag van de opgewekte energie en het rendement (omzetting van elektriciteit in beweging, warmte, licht en andere processen) op distributie en verbruik. Meer gecompliceerde technieken zijn natuurlijk de kernfusie en energiewinning uit waterstof (H2) en Geothermische technieken.

Duurzame energie
Om ons energieverbruik een grotere duurzaamheid toe te kennen, zijn er grote investeringen noodzakelijk voor deze innovaties, kennis en de ontwikkeling van onze Engineers. Ook opleidingen in het vakgebied Elektrotechniek zullen meer aandacht moeten besteden aan duurzame energie technieken, zodat er meer kennis is voor innovaties en de implementatie komt.

Met onze kennis en kunde willen wij graag bijdrage leveren ook onder andere aan energietransitie projecten. Wij voelen ons betrokken bij het milieu en de maatschappelijk belangen. Hiervoor stellen wij natuurlijk onze kennis en knowhow graag ook beschikbaar bij innovaties tijdens energietransitie projecten. Hieraan geven wij graag onze input met onze Engineering en Consultancy diensten.

Met de diverse politieke akkoorden die op globaal niveau gemaakt zijn, zal er op termijn geen weg meer terug zijn. Dus een groot gedeelte van onze toekomst ligt in duurzame energie. Het aantal mensen op onze aarde neemt toe en dit proces zal voorlopig nog niet afnemen en wij hebben ons redelijk afhankelijk gemaakt van energie. Op termijn zal er ook een nog grotere vraag naar specialisten ontstaan in de energie sector.

Werken in de Elektrotechniek?

Meld je aan als Engineer en werk ook mee aan innovatieve projecten.

AANMELDEN EN JE CV UPLOADEN

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.